Wed, 08 / 2022 2:46 PM | Thiện Hưng

Ngày 21/08/2022 (dương lịch) Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc – khu vực Busan tại chùa Tam Quang số: 77, Choeupcheon-ro 43beon-gil, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea, khu vực Jinju tại chùa Hộ Quốc số: 626-71, Namgang-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea, Khu vực Cheongju tại chùa Minh Trang số: 2-13, Yongdam-ro 31beon-gil, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea, đã Tổ chức tụng kinh Vu lan Báo hiếu và lễ phóng sinh.

Dư âm Vu lan còn đọng lại trong tháng bảy cuối thu, những người con xa quê hương nghẹn ngào thổn thức nhớ về hai đấng sinh thành. Tại các khu vực, quý  Phật tử trong đạo tràng vân tập về chùa, trang nghiêm tụng thời kinh Vu lan Báo hiếu, sau thời kinh, đại chúng ngồi  chia sẻ về ân đức cha mẹ, đồng thời nhớ đến ơn đất nước, đồng bào, ơn chúng sinh vạn loài, những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để mang bình yên và hạnh phúc cho thế hệ hôm nay.

Để mang lại tình yêu thương, sự an lạc tới muôn loài, cũng như gieo trồng những nhân lành trên bước đường tu tập, đạo tràng khu vực các vùng miền đã thả cá, ba ba, ốc, phóng sinh góp phần làm cân bằng môi trường sinh thái, đây cũng là một pháp tu để trưởng dưỡng đạo tâm của người con Phật.

Khi u mê ta thấy đời tăm tối

Bao khổ sầu che kín cả lối ra

Nương giáo pháp của đức Phật Di Đà

Tâm khởi sáng con đường hoa thơm ngát.

Tất cả đại chúng đã có một ngày tu an lạc và hạnh phúc khi được về “ngôi nhà chung” của Phật pháp. Được trưởng dưỡng lòng từ và vun bồi phước báo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Khu vực Busan

Khu vực Cheong-Ju 

Khu vực Jinju

Ban TTTT khóa tu

Bài viết cùng chuyên mục