Thu, 11 / 2022 3:15 PM | Thiện Hưng

Ngày 20/11/2022 Cộng Đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc – Khu vực Daegu đã tổ chức một khóa tu Một ngày an lạc. Khóa tu có sự tham dự của Hòa thượng trụ trì chùa Hoà thượng Sunwoongdang Minhae trụ trì chùa Ngọa Long và các Phật tử người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn.

Đúng 12 giờ quý Phật tử vân tập về chùa. 13 giờ, Đạo tràng đảnh lễ Hòa thượng Trụ trì, 13 giờ 30 tụng kinh Phước Đức, 15 giờ, đại chúng cung thỉnh Hòa thượng trụ trì có lời sách tấn đến các Phật tử. Trong lời huấn thị Hòa Thượng đã nhấn mạnh:“Thầy rất lấy làm vui mừng và xúc động khi các con đã về chùa phát tâm tu học. Các con tu học tinh tấn như thế này, Thầy thấy rất vui. Các con phải luôn giữ gìn sức khỏe và siêng năng đến chùa tu học để tăng trưởng phúc báu tự thân làm an lạc cho chính bản thân mình. Làm nhiều các việc tốt thiện thì mọi chuyện sẽ được tốt đẹp. Và các con hãy thường xyên về chùa tu học cứ coi đây như là ngôi chùa Việt”.

Với mục đích mong muốn giải phóng, thả tự do, cứu với sinh mạng của những loài vật đang bị giam bắt, thể hiện lòng từ bi mong muốn đem an lạc hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh, đại chúng đã làm lễ phóng sinh.

Khoá tu kết thúc trong niềm an vui hạnh phúc của đạo tràng cùng quý bà con Phật tử xa quê. Chúng con thành kính cảm niệm tri ân Hòa thượng Trụ trì chùa Ngọa Long, đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con có nơi tu học trang nghiêm đầy tình đạo vị.

Số tiền phóng sanh của khu vực miền Nam Deagu là: 568,000 won (năm trăm sáu mươi tám nghìn won)

Tin: Thiện Chánh, ảnh: Phúc Minh

Bài viết cùng chuyên mục