Ngày 21/05 2023, Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc khu vực Miền Nam JinJu, đã vân tập về chùa Hộ Quốc số: 626-71, Namgang-ro Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea tổ chức tụng kinh và phóng sanh. Được sự cho phép của Hoà thượng trụ trì chùa Hộ Quốc, 13giờ 00 các […]

Ngày 21/05 2023, Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc khu vực Miền Nam JinJu, đã vân tập về chùa Hộ Quốc số: 626-71, Namgang-ro Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea tổ chức tụng kinh và phóng sanh.

Được sự cho phép của Hoà thượng trụ trì chùa Hộ Quốc, 13giờ 00 các Phật tử đã vân tập về chùa, sau đó quý Phật tử đã trang nghiêm trước chánh điện với thời khoá tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, sau thời khoá tụng kinh, đại chúng đi chợ mua cá phóng sinh 25kg cá trạch cùng với rùa và Ba-ba bên bờ sông Nam.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần chúng con thả cá lóc, cá trạch, rùa và Ba-ba dường như chúng muốn cảm ơn người thả nên không chịu bơi đi ngay. Có bạn bơi đi rồi lại bơi lại khi đó các Phật tử đều rất vui. Trong khóa tu kỳ này, có những Phật tử mới lần đầu tiên tham gia tu học cùng với đạo tràng sau thời khóa tụng kinh và phóng sanh, tâm trạng các vị ấy rất vui và an lạc sau một tuần làm việc vất vả. Chúng con luôn cảm thấy hạnh phúc vì được Sư Phụ TT. Thích Thiện Thuận chứng minh, Thầy tổng điều phối ĐĐ. Thích Thiện Hưng, luôn quan tâm chỉ dạy, động viên khích lệ chúng con tu học.

Chúng con nguyện đem công đức tu tập hồi hướng cho Sư Phụ cùng Thầy luôn được dồi dào sức khoẻ, bình an mãi là con đò cho chúng con nương tựa trên con đường tu học ở hiện tại và vị lai.

Khoá tu tại khu vực đã diễn ra thành công viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể các Phật tử tham gia. Khi ra về ai cũng đều vui vẻ, mang nụ cười rạng rỡ, tươi hiện trên khoé môi.

Số tiền phóng sinh của khu vực Miền Nam Jiuju là :  620.000 won (Sáu trăm hai mươi ngàn won)

Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khoá tu lần sau :

Tin: Diệu Quán, ảnh: Đức Mỹ Loan