Thu, 08 / 2020 8:11 PM | Ban Biên tập

Hôm nay, ngày 06/8/2020, đại chúng lại tiếp tục công tác dọn tủ kinh và chiếc đơn dưới tịnh thất của Sư ông. Khi tháo tủ kinh có hai lớp mới phát hiện mối mọt đã ăn bọng gần hết, nhìn bên ngoài vẫn còn nguyên mẫu mã được thiết kế độc đáo ngày nào giờ thành phế liệu thật đáng để cho chúng ta suy ngẫm về nguyên lý thành trụ hoại không của các pháp mà Đức Phật đã dạy.

Khi di chuyển chiếc đơn của Sư ông đã nằm nghỉ suốt thời gian dài, ai cũng muốn khóc vì nơi này dường như sẽ chẳng còn gì ngoài những chiếc lá vàng ngày nào cũng rơi trước thềm.

Bài viết cùng chuyên mục