Sun, 08 / 2020 8:43 PM | Thiện Hưng

Sáng ngày 23/8/2020, đại chúng dọn án thờ Phật và Ông bà cụ thân sinh của Sư ông trong tịnh thất của Sư ông. Sư phụ ngồi lặng yên nhìn mà lòng sống với ký ức với ngôi tịnh thất nhỏ nằm khuất sau Nội viện của Viện Chuyên Tu, nơi mà Sư ông ẩn dật tịnh tu suốt 15 năm cuối đời. Nhìn đại chúng đập tường tháo những khung cửa mang vào chùa Vạn Thiện để xây lại một tịnh thất mới giữ nguyên bản để làm khu tưởng niệm Sư ông mà chạnh lòng thấy cảnh tan hoang.

Buồi chiều, đại chúng chia thành hai nhóm: tháo dở mái tole lớp học và mái ngói tịnh thất của Sư ông. Thầy Thiện Từ xin ngói để về chùa Thanh Tấn lợp nhà khách Tăng, thầy Thiện Hưng đào cây chuyển về làm cảnh quan chùa Tam Bảo. Thế mới thấy chơn lý duyên sanh của Đức Phật dạy, cái này hoại diệt để cái khác sinh sôi. Nhưng, người chứng kiến đổi thay của hoại diệt thì sẽ buồn lòng, người chứng kiến sự hình thành sẽ phấn khởi niềm vui. Âu cũng là qui luật vận hành tương thành tựu của vạn vật, hiện tượng.

 

Bài viết cùng chuyên mục