Tue, 08 / 2020 9:46 PM | Thiện Hưng
Sáng ngày 25/8/2020, đại chúng tiếp tục dọn các kèo sắt mái nhà tịnh thất Sư ông và các phần sắt còn lại để tận dụng xây lại tịnh thất mới.
Buổi chiều, sau khi học xong, đại chúng phân loại gạch ốp tường và chuyển vào trong để chuẩn bị cho thợ làm khu nhà vệ sinh trong chùa Vạn Thiện.

 

Bài viết cùng chuyên mục