Fri, 08 / 2020 12:34 AM | Thiện Hưng
Sáng ngày 27/8/2020, đại chúng tháo đèn, dọn đồ, bàn thờ Phật và la-phong trong tịnh thất của Sư phụ. Ngôi tịnh thất bé nhỏ nằm giữa khu Nội viện từ nay không còn ánh đèn vàng ấm áp khi đêm xuống, Sư phụ cảm xúc thế nào mà không dám nấn ná. 
Đại chúng cũng dọn luôn gian phòng làm việc của Sư phụ trong Nhà rơm, chiếc bàn quen thuộc được đại chúng khiêng ra, chiếc bàn làm bằng gỗ công nghiệp mà trở nên nặng hơn, dường như vật dụng cũng nói lời từ biệt khó mong ngày tái ngộ.
Ngoài sân, các thầy cũng đã cho xe cẩu các tảng đá trong sân mà bấy lâu ai cũng về Viện Chuyên Tu tìm đọc lời nhắn nhủ của vua Trần Thái Tông: “Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhựt viễn tha hương vạn lý trình”. Tạm dịch: Lang thang làm khách phong trần, ngày dài quê cũ bước chân dặm trường. Chúng ta cứ đi lang thang theo vọng tưởng suốt đời, mà ngày về cố hương còn quá xa. Nay chính là lúc đại chúng cần nhìn lại bước chân dặm trường của mình khi đối diện mọi thứ không trường tồn như mình vốn tham chấp.

 

Bài viết cùng chuyên mục