Tue, 08 / 2020 11:58 AM | Thiện Hưng
Sáng ngày 24/8/2020, đại chúng tháo cắt sắt trên mái nhà tịnh thất Sư ông để tận dụng mang vào chùa Vạn Thiện làm lại mái nhà tịnh thất mới.
Buổi chiều, đại chúng chia thành hai nhóm chuyển ngói ra sân và tháo dở gạch lót của lớp học. Dù lao động mệt nhọc nhưng ai nấy đều vui vẻ, nói cười cho quên nỗi nhọc nhằn.

 

Bài viết cùng chuyên mục