Sun, 08 / 2020 7:14 AM | Thiện Hưng
Hôm nay, ngày 08/8/2020, đại chúng Viện Chuyên Tu tiếp tục dọn đá cảnh, bàn ghế đá khu nội viện vào chùa Vạn Thiện. Những cảnh thật thiền vị của Nội viện ẩn mình qua từng viên đá, người tháo dọn cũng không đành lòng. 
Tất cả đều là đá với đá, nặng nhọc vô cùng, nhưng đại chúng đồng lòng nên cũng một ngày tạm dọn xong. Đại chúng ngồi nghỉ mệt, mọi người bàn vui với nhau rằng chắc đá buồn nên muốn lưu luyến chốn cũ mà trì nặng hơn.
Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục