Tue, 08 / 2020 11:38 PM | Ban Biên tập

Hôm nay, ngày 4/8/2020, Đại chúng Viện Chuyên Tu dọn đơn (giường cá nhân) vào chùa Vạn Thiện để chuẩn bị an đơn cho đại chúng. Buổi chiều dọn dẹp cây cối trong vườn chùa.

Bài viết cùng chuyên mục