Sun, 08 / 2020 8:04 PM | Ban Biên tập

Suốt tuần lễ qua, đại chúng Viện Chuyên Tu chính thức dọn đồ đạc, vật dụng vào chùa Vạn Thiện, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cách Viện Chuyên Tu I khoảng 1km).

“Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ”. Ngoài kia trời đổ mưa do ảnh hưởng cơn bão số 2, nhưng có lẽ trong lòng người rời xa chốn cũ sẽ buồn hắt hiu nhưng vẫn gồng mình chấp nhận bão vô thường chi phối dòng đời theo cơn mưa sinh sinh diệt diệt.

Đại chúng đã thấm mệt sau bao ngày lao động nhọc nhằn gần một tháng qua, nhưng ai cũng phải dương cao tinh thần lạc quan để tăng thêm nghị lực khi cùng đồng hành với Sư phụ trong Phật sự lớn này.

Bài viết cùng chuyên mục