Mon, 12 / 2019 3:41 PM | Thiện Hưng

Kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa, BTN Ánh Đạo xin kê khai chi tiết danh sách Quý nam nữ Phật tử đã gửi tịnh tài ủng hộ phóng sanh vào ngày 8/12/2019.

BTN Ánh Đạo xin tri ân tất cả quý vị, kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Thưa quý Phật tử! vì quý vị phát tâm ủng hộ nhiều nơi khác nhau nên trong quá trình cập nhật sẽ có sai sót. Nếu quý vị nào có gửi tịnh tại ủng hộ nhưng chưa có tên trong danh sách xin hoan hỉ liên lạc với ĐĐ. Thích Thiện Hưng để bổ sung. 

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát

TM. BTN Ánh Đạo

Thích Thiện Hưng

Bài viết cùng chuyên mục