THÔNG BÁO V/v Chương trình tham quan thiên đường mùa thu, và Khóa tu học Phật pháp lần thứ 11 tại Hàn Quốc ————————————— NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT   – Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, – Kính thưa Quý Phật tử trong nước và hải ngoại, Để tạo […]

THÔNG BÁO

V/v Chương trình tham quan thiên đường mùa thu,
Khóa tu học Phật pháp lần thứ 11 tại Hàn Quốc
—————————————

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

– Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

– Kính thưa Quý Phật tử trong nước và hải ngoại,

Để tạo nhân duyên cho Phật tử các nơi và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc được học giáo pháp vi diệu của đức Phật và thực tập đời sống gia đình hạnh phúc qua giáo lý đạo Phật, Viện Chuyên Tu tổ chức Khóa tu học Phật pháp lần thứ 11 và chương trình tham quan thiên đường mùa thu lá vàng của Hàn Quốc với các thông tin như sau:

 

1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM                                                                                          

– Thời gian: Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2022.

– Địa điểm tu học: Chùa Hoàng Hải (Hwanghae-sa: 10, Yanghak-ro 126beon-gil, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.)

(황해사: 경상북도  포항시 북구  양학로126번길 10 (학잠동))

– Chủ đề: Nương Tựa Tăng Già

 

2. CHƯƠNG TRÌNH: Quý vị hoan hỷ xem tại đây.

 

3. ĐĂNG KÝ:

a. Tại Việt Nam, vui lòng liên hệ:

– Đại đức Thích Thiện Hưng, ĐT: 090 999 2102;

– Đại đức Thích Thiện Thủ, ĐT: 090 722 1088;

– Ni sư Thích nữ Chúc Phương, ĐT: 091 733 9917.

 

b. Tại Hàn Quốc, vui lòng liên hệ theo từng khu vực sau:

– Miền Bắc: Diệu Ngọc (ĐT: 010.5803.0812), Diệu Bình (ĐT:010 .9315.2970);

– MiềnTrung: Diệu Hồng (ĐT: 010.2263.6783), Thiện Đạt (010.5931.2337);

– Khu vực Pohang:Diệu An (010.8208.3889),  Diệu Khai (010.6581.6868);

– Miền Nam: Diệu Phương (010.2728.5677), Thiện Hoàng (010.5592.0295);

– Khu vực Daegu: Diệu Quang (ĐT: 010.6675.6264), Thiện Chân (010.5126.8387);

– Khu vực Gyeongsan: Diệu Thuyết (010.3139.9297), Phúc Hưng (010.3608.8386) ;

 

c. Thời hạn đăng ký:

– Phật tử tại Hàn Quốc: Trước ngày 20/10/2022;

– Phật tử tại Việt Nam và các nước: Trước ngày 30/08/2022.

Dù chỉ phát tâm tu học chơn chánh, giữ giới thanh tịnh trong sát-na cũng gieo được nhân duyên giải thoát, kính mong Quý Phật tử phát nguyện tham dự.

 

                                                                                 Trưởng Ban Tổ chức

 

 

Thượng tọa Thích Thiện Thuận