Tue, 11 / 2020 9:53 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 01/11/2020, TT. Thích Thiện Thuận quang lâm Tịnh viện Pháp Hạnh tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh thuyết giảng chủ đề “Cúng Vong, Cúng Cô Hồn” với sự tham dự khoảng 200 Phật tử.

Thượng tọa giảng sư dựa vào các kinh Phật nói như: Phẩm Nghiệp công đức và Phẩm Đại tế đàn thuộc Kinh Tăng chi bộ, chương Tương ưng sự thật thuộc Kinh Tương ưng bộ, Ngạ quỷ sự thuộc Tiểu bộ… mà giải thích cho thính chúng biết rõ về các chúng sanh do tạo ác nghiệp thọ sanh về cảnh giới quỷ đói hoặc làm cô hồn vất vưởng không nơi nương tựa.

Trong đạo Phật và dân gian, cúng vong linh và cúng cô hồn là một nghi lễ phổ biến, thông dụng nhằm dùng tâm từ bi gởi đến vong linh nhưng thực phẩm, đồng thời khai thị chúng sanh các cõi này hiểu được cảnh giới họ chịu đói khổ là do nghiệp tham dục, bỏn xẻn tạo ra; buông bỏ các tâm bất thiện này và khởi tâm quy hướng Phật pháp thì được giải thoát, tái sanh đến cảnh an lành hơn.

Bài viết cùng chuyên mục