Sun, 07 / 2020 5:04 PM | Ban Biên tập

Ngày 09/7/2020, TT. Thích Thiện Thuận đã hướng dẫn tang chủ Trần Thị Hạ đi cúng dường 10 ngôi chùa, tịnh xá trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang xây dựng gặp khó khăn để tạo công đức hồi hướng cầu siêu cho vong phu Trần Quang, pháp danh Thiện Đạo.

10 chùa gồm: chùa Thiên Phước, chùa Vạn Sơn, chùa Hương Lâm, Trúc Lâm Thiền Quang, chùa Hưng Phú, chùa Từ Ân, Thiền đường Liễu Quán II thuộc thị xã Phú Mỹ; chùa Phước Long thuộc huyện Châu Đức, chùa Bửu Lâm thuộc huyện Long Điền và Tịnh xá Ngọc Đa thuộc Tp. Vũng Tàu.

Bài viết cùng chuyên mục