Sun, 10 / 2021 3:28 PM | Thiện Quang

Nửa đêm ngày 8/10/2021, chùa Vạn Thiện đã tiếp nhận 3 tấn bầu tươi của một Phật tử ẩn danh ở Tây Ninh gửi về cúng dường chư Tăng Ni khu vực núi Thị Vải, làng Vạn Hạnh và hỗ trợ bà con khó khăn tại địa phương. Sáng ngày 9/10, nhận được thông báo của Thầy Trụ trì, chư Tăng Ni các tự viện, am thất khu vực lân cận đã đến nhận phần bầu về nấu ăn mỗi ngày. Cùng ngày, UBMTTQVN phường Phú Mỹ đã đến chuyển hết số còn lại 1,5 tấn đến các khu vực nhà trọ tại đại phương để chia cho dân nghèo trong mùa dịch khó khăn này.

Bài viết cùng chuyên mục