Sat, 09 / 2018 4:18 AM | Thiện Hưng

Ngày 31/08/2018 nhằm ngày 21/07/ Mậu Tuất sau 2 tuần chuẩn bị để tổ chức Lễ Hội Vu lan tại Viện Chuyên Tu 2, cho đến nay mọi việc đang tiến hành gấp rút. Hiện tại tiểu Ban âm thanh, tiểu Ban trần thiết và các tiểu Ban đã dần hoàn thiện các công việc của mình. Dự kiến vào chiều ngày 1/09/2018, mọi khâu sẽ hoàn tất sẵn sàng cho Lễ Hội Vu lan diễn ra vào sáng ngày 2/09/2018 với chủ đề: Vinh quang không bằng có Mẹ.

Đây là chương trình đặc biệt ôn lại những kỷ niệm của các kỳ Vu lan và nhiều cảm xúc mang giá trị đạo đức ghi nhận công ơn của các đấng sinh thành.

Thân mời toàn thể Quý Thiện hữu, Quý Phật tử xa gần về tham dự.

Xin giới thiệu hình ảnh chuẩn bị cho đến ngày 31/08/2018:

BBT

Bài viết cùng chuyên mục