Sun, 06 / 2018 9:53 AM | Ban Biên tập

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP TẠI HÀN QUỐC LẦN 8

8 한국에서 불법 수행 법회
Ngày 24 đến 30 tháng 10 năm 2018 (2018 10 25~30)

Chủ đề: CON VỀ BÊN PHẬT

 ————————————————————

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

 

1. Ngày thứ năm, 25 tháng 10 năm 2018:

– Buổi sáng: Đón Đoàn ở sân bay Gimhae;
– 10 giờ 30: Nhận phòng tại chùa Chánh Quang;
– 11 giờ 00: Chào Hòa thượng trụ trì Yu-cheong, lễ Phật;
– 12 giờ 00: Dùng trưa;
– 14 giờ 00: Trang trí, phân phòng xá;
– 16 giờ 00: Tham quan;
– 19 giờ 00: Tiểu thực;
– 21 giờ 30: Chỉ tịnh.

2. Ngày thứ sáu, 26 tháng 10 năm 2018:

– 04 giờ 30: Thức chúng;
– 04 giờ 45: Hô canh tọa thiền;
– 05 giờ 00: Sám hối;
– 07 giờ 00: Tiểu thực;
– 08 giờ 30: Tham quan;
– 12 giờ 00: Thọ trai (dùng cơm trưa);
– 14 giờ 00: Họp Ban Tổ chức;
– 15 giờ 30: Vấn đáp Phật pháp;
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều);
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt);
– 19 giờ 00: Tụng kinh A-di-đà;
– 21 giờ 30: Hô canh tọa thiền;
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

3. Ngày thứ bảy, 27 tháng 10 năm 2018:

– 04 giờ 30: Thức chúng;
– 04 giờ 45: Hô canh tọa thiền;
– 05 giờ 00: Sám hối;
– 07 giờ 00: Tiểu thực;
– 08 giờ 00: Lễ Xuất gia gieo duyên;
– 09 giờ 00: Truyền Sa-di giới;
– 10 giờ 00: Khởi hành di chuyển ra rừng trúc;
– 11 giờ 30: Khất thực tại rừng trúc;
– 12 giờ 00: Thọ trai (dùng cơm trưa);
– 12 giờ 30: Kinh hành – niệm Phật;
– 13 giờ 30: Chỉ tịnh (nghỉ trưa);
– 14 giờ 30: Thức chúng;
– 15 giờ 30: Vấn đáp Phật pháp;
– 16 giờ 30: Trở về chùa Chánh Quang;
– 17 giờ 30: Tiểu thực (dùng cơm chiều);
– 18 giờ 00: Tẩy tịnh (vệ sinh, tắm giặt);
– 19 giờ 00: Tụng kinh A-di-đà;
– 20 giờ 00: Thi trắc nghiệm Giáo lý;
– 21 giờ 30: Hô canh tọa thiền;
– 22 giờ 00: Chỉ tịnh.

4. Ngày Chủ nhật, 28 tháng 10 năm 2018:

– 04 giờ 00: Thức chúng;
– 04 giờ 30: Hô canh tọa thiền;
– 04 giờ 30: Sám hối;
– 07 giờ 00: Tiểu thực;
– 08 giờ 00: Thuyết pháp;
09 giờ 30: Lễ Khai mạc Khóa Tu học (có chương trình riêng);
– 11 giờ 00: Chụp ảnh lưu niệm;
– 11 giờ 30: Khất thực – Thọ trai;
– 12 giờ 00: Kinh hành – niệm Phật;
– 12 giờ 30: Chỉ tịnh (nghỉ trưa);
– 13 giờ 00: Thức chúng;
– 13 giờ 30: Lễ Vu-lan (chủ đề: “Về bên Mẹ” );
– 15 giờ 30: Xả giới cho các Giới tử xuất gia gieo duyên;
– 16 giờ 00: Lễ siêu độ đồng bào Việt Nam tử nạn ở Hàn Quốc;
– 17 giờ 30: Dược thạch (dùng cơm chiều);
– 18 giờ 00: Chia tay.

5. Ngày thứ hai, 29 tháng 10 năm 2018

Tham quan Hải Ấn cổ tự (Heain-sa), mua sắm, đóng hành lý.

6. Ngày thứ ba, 30 tháng 10 năm 2018

Về Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên mục