Tue, 07 / 2022 5:53 AM | Thiện Hưng

Kính thưa Quý Phật tử xa gần!

Ban Tổ chức xin thông báo chương trình cúng dường trường hạ năm 2022.

Được sự chứng minh và hứa khả của TT. Thích Thiện Thuận nên đoàn sẽ được thính pháp tại Trường hạ chùa Vạn Thiện; vì vậy chương trình có thay đổi, mong quý Phật tử hoan hỉ và chúng ta sẽ theo lịch trình như sau:

Bài viết cùng chuyên mục