Mon, 06 / 2018 7:57 AM | Ban Biên tập

08 giờ ngày 24/6/2018, Thượng tọa Thích Thiện Thuận có buổi thuyết giảng tại trường hạ Đại Tòng Lâm với sự tham dự của khoảng 1000 hành giả an cư đến từ các trường hạ trong khu vực thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thượng toạ chia sẻ, chấp thuận ý nguyện thỉnh cầu của vua Tần-bà-sa-la, Đức Phật chế định các thầy tỳ-kheo một tháng nhóm họp hai lần vào ngày 15 và 30 âm lịch (29, tháng thiếu) để nhắc nhở, khuyên răn nhau cùng tiến tu hướng đến sự thanh tịnh và giải thoát.

Quy định này gọi là bố-tát thuyết giới, nghiễm nhiên đã trở thành một nghi thức truyền thống trang nghiêm mang tính giáo dục và hoà hợp cao nhất của Tăng đoàn nhằm hướng tới đời sống tăng trưởng sự hướng thiện và thanh tịnh.

Chỉ có những người xuất gia và tại gia thanh tịnh mới được tham dự nghi thức này, chính vì thế mà mọi người phải sám hối trước khi bố-tát một ngày. Riêng đối với các thầy tỳ-kheo tụng giới thì những người chưa thọ giới tỳ-kheo không được tham dự.

Một thầy tỳ-kheo không tham gia nghi thức này thì phạm tội biệt chúng hay phá Tăng. Do vậy, nếu các thầy có bệnh, chăm sóc bệnh hay làm việc Tăng sai thì cũng phải bày tỏ và gửi gắm tâm nguyện muốn được tham gia bằng sự thanh tịnh của mình.

Ngày bố-tát này sẽ có thể dời đổi trước một ngày đã quy định khi gặp sự cố quan trọng hoặc có khách Tăng đến (triển hạn thuyết giới), nhưng không quá hai lần.

Ni chúng phải tác pháp yết-ma cử một vị Ni làm Ni sứ đến trụ xứ Tăng cầu giáo thọ trước khi bố-tát theo quy định của Bát kính pháp Phật chế. Vị Tăng được cử làm giáo thọ cho Ni chúng phải hội đủ 10 điều kiện như sau:

1. Đủ 20 tuổi hạ;
2. Giới luật vẹn toàn;
3. Kiến thức rộng rãi;
4. Thông suốt hai bộ Luật (Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni);
5. Quyết đoán rành mạch các vấn đề liên quan đến giới luật;
6. Xuất thân từ một gia đình nề nếp;
7. Dung nghi đoan chính;
8. Thuyết pháp giỏi;
9. Có khả năng thuyết pháp khiến mọi người hoan hỷ;
10. Chưa từng phạm các giới quan trọng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục