Fri, 07 / 2018 11:35 PM | ThienDat

08 giờ 00 ngày 06/7/2018, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã quang lâm Trường hạ chùa Thiên Bửu Tháp, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuyết giảng chủ đề “Chấn Chỉnh Tăng Đoàn” cho khoảng 120 Tăng Ni hành giả an cư của hai huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Thượng tọa chia sẻ, giới luật của đức Phật chế định cho đệ tử xuất gia và tại gia thọ trì nhằm đem đến an lạc cho bản thân, ổn định cộng đồng. Giới và luật là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, giới là những điều răn cấm, luật là những qui định thi hành giới và các sinh hoạt của Tăng-già, nhưng giới và luật đều có chung mục đích là giúp người thực tập ngăn ngừa lỗi lầm, chấm dứt ác nghiệp.

Giới luật có nhiều nghĩa: Tỳ-nại-da (Vinaya) có nghĩa là Điều phục, điều phục những sai lầm từ thân khẩu ý; còn gọi là Diệt (phiền não), có nghĩa là nhờ giới này mà chứng được diệt đế; Ba-la-đề-mộc-xoa (Pràti-moksa) có nghĩa là Biệt giải thoát. Giới luật có bốn khoa:

  1. Giới pháp: giới và luật cũng đều là pháp do đức Phật chế, nên giới luật là pháp của Phật dạy cho đệ tử thực hành hướng đến thanh tịnh 3 nghiệp.
  2. Giới thể: người thọ giới thành tâm phát nguyện trước các vị giới sư thanh tịnh và được các giới sư tác pháp yết-ma truyền giới, giới tử đắc giới tức là thọ nhận được các thể của giới rồi thực tập phát sinh ra năng lượng ngăn ngừa các lỗi, cái đó là giới thể.
  3. Giới hạnh: từ giới thể người hành trì phát ra những cả chỉ, lời nói mẫu mực đúng phép tắc
  4. Giới tướng: hành trì giới luật hiện tướng các oai nghi khiến người khác cảm nhận được sự hành trì giới luật.

      Dù cách Phật đã xa, nếu Tăng Ni hành trì giới luật nghiêm mật thì không khác gì đang ở cạnh đức Thê Tôn, Tăng đoàn sẽ không còn sự có mặt của tệ tình, băng hoại đạo đức. Chỉ có giới luật được áp dụng triệt để mới có thể chấn chỉnh Tăng đoàn.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bài viết cùng chuyên mục