Tue, 08 / 2019 10:54 AM | Ban Biên tập

Ngày 25/8/2019 Ban thiện nguyện Ánh đạo Viện Chuyên Tu cùng Phân ban Ánh đạo Sen Trắng làm lễ giao cầu tại xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, đoàn đã phát quà trung thu cho trẻ em nghèo 3 điểm: Điểm 1 chùa Phước Trường An xã Hòa Đông, Điểm 2 trường tiểu học Vĩnh Hải 3, xã Vĩnh Hải, Điểm 3 trường tiểu học Vĩnh Hải 4 xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Kinh phí xây cầu 75 triệu đồng, quà trung thu 4.900.000 đồng.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận từ chuyến đi:

Bài viết cùng chuyên mục