Mon, 01 / 2020 4:34 AM | Thiện Hưng

Sáng ngày 18/01/2020 BTN Ánh Đạo do ĐĐ. Thích Thiện Hưng làm trưởng đoàn, đã đến chùa Tân Đức, xã Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre thả 1.000 kg cá và tặng 100 phần quà tết đến bà con nghèo trị giá 55.000.000 VND (Năm mươi lăm triệu đồng. Tổng chi phí do Phật tử Nhật Hạnh Thành và Mrs. Kandy tại Mỹ Quốc phát tâm.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:

 

Bài viết cùng chuyên mục