Tue, 11 / 2017 8:55 PM | Ban Biên tập

BTN Ánh đạo gửi lời cảm niệm tri ân sâu sắc đến toàn thể quý chư Tôn Đức trong Ban TTXH GHPGVN tỉnh BR_VT, Chư Tôn Đức trong Ban Thiện Nguyện Ánh Đạo, Sự chứng minh của TT. Thích Thiện Thuận – Phó BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, ĐĐ. Thích Viên Quán-Thư ký BTS tỉnh Quảng Nam, ĐĐ. Thích Viên Hải Trưởng ban TTTT tỉnh Quảng Nam, TT. Thích Thông Huy phó BTS kiêm chánh thư ký GHPG VN tỉnh Quảng Ngãi, ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm – phó thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, ĐĐ. Thích Thiện Lạc, ĐĐ. Thích Thiện Giác – trụ trì chùa Văn Phong Bắc Ninh, ĐĐ. Thích Thông Khiêm-trụ trì chùa Lộc Tân Quảng Nam, Ni sư TN.Tiến Liên – Trưởng ban TTXH BTS PG tỉnh BR – VT, Ni sư TN. Nhẫn Liên – Phó trưởng ban TTXH BTS PG tỉnh, Ni sư TN. Minh Hải, Ni sư TN. Chơn Huệ, Ni sư TN. Diệu Lành – đồng Phó ban TTXH BTS PG tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, quý mạnh thường quân và toàn thể bà con Phật tử trong và ngoài nước, đã đồng một tấm lòng hướng về quê hương miền Trung, đóng góp công sức, tiền bạc, vật chất để san sẻ, làm vơi bớt đi những nỗi khó khăn, thiệt hại đối với đồng bào vùng lũ.

BTN Ánh đạo: danh sách thu chi và phương danh các mạnh thường quân, Quý nam nữ Phật tử đã ủng hộ chương trình lũ lụt miền Trung ngày 10-13/11/2017.

Bài viết cùng chuyên mục