Wed, 07 / 2020 10:52 PM | Ban Biên tập

Sáng ngày 07/7/2020, TT. Thích Thiện Thuận quang lâm trường hạ chùa Vạn Phước, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuyết giảng tiếp chủ đề “5 Đức Của Sa Di” với sự tham dự của khoảng 200 vị hành giả Ni an cư.

Người xuất gia đã chấp nhận việc “xả bỏ hình tướng tốt đẹp” để học đạo giải thoát thì phải sống sao cho ứng hợp với pháp phục mà mình đang mặc. Đừng chạy theo văn minh thời đại mà để cho áo giải thoát của mình phải nhuốm “bụi trần lao”.

“Đời tu sĩ bốn phương trời rảo bước
Cõi ta bà đâu chẳng phải là nhà
Một mình đi với bình bát ca sa
Trong khắp chốn, muôn loài là quyến thuộc”.

Bài viết cùng chuyên mục