Mon, 07 / 2020 10:24 PM | Ban Biên tập

19 giờ ngày 26/7/2020, TT. Thích Thiện Thuận quang lâm chùa Phật Học Xá Lợi thuyết giảng tiếp chủ đề “Thông Điệp Của Đạo Phật” phần 2 với sự tham dự của khoảng 300 Phật tử.

Đạo Phật dạy chúng ta một cách thực tiễn trong đời sống rằng Khổ là bịnh. Khát ái là nguyên nhân sâu xa của bịnh, ngang qua việc loại bỏ khát ái thì bịnh cũng được diệt trừ và đó là hết bịnh (Niết-bàn). Bát chánh đạo là phương thuốc chữa bịnh. Vì vậy, chúng ta không nên làm lơ khổ mà chúng ta cần phải biết rõ nó, vì nó là bịnh trầm kha (Khổ đế). Khát ái là nguyên nhân phải được loại bỏ (Tập đế). Bát chánh đạo phải được tu tập trau giồi vì nó là cách chữa bịnh (Đạo đế). Với sự biết rõ khổ, với sự loại bỏ khát ái ngang qua thực tập Bát chánh đạo này, sự giác ngộ Niết-bàn (Diệt đế) là chắc chắn. Đó là phương pháp điều trị hoàn toàn không chấp thủ và giải thoát khỏi khát ái.

Bài viết cùng chuyên mục