Wed, 05 / 2020 10:22 PM | Ban Biên tập

Viện Chuyên Tu tổ chức tặng gạo cho bà con gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 trong bối cảnh hậu giãn cách từ ngày 24/4 đến ngày 12/5/2020 dưới hình thức cây ATM gạo tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng số gạo đã phát là 23.700 kg gạo với 10.772 lượt người đến nhận. Suốt 19 ngày liên tục, chương trình này đã làm nhịp cầu giáo cảm giữa người cho và người nhận, có bà con mang đến ủng hộ 10 kg gạo đủ thấy tinh thần chỉa sẻ của cộng đồng rất cao.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Bài viết cùng chuyên mục