Ngày nọ, trên đường trở về tinh xá, đức Phật và các đệ tử gặp một người lùa đàn bò lớn vào thành. Thấy đàn bò mập mạp no tròn, chạy nhảy, húc nhau đùa giỡn, đức Phật nói kệ: Người cầm roi trong tay Chăn bò mập giết ngay Người nuôi thân […]

 

 

Ngày nọ, trên đường trở về tinh xá, đức Phật và các đệ tử gặp một người lùa đàn bò lớn vào thành. Thấy đàn bò mập mạp no tròn, chạy nhảy, húc nhau đùa giỡn, đức Phật nói kệ:

Người cầm roi trong tay

Chăn bò mập giết ngay

Người nuôi thân mập khỏe

Già chết đến nào hay.

Tất cả chúng sanh đây

Dòng tộc nam nữ thảy

Tích chứa nhiều của cải

Thần chết chẳng nương tay.

Thời gian qua một ngày

Mạng sống giảm theo ngay

Đến khi tuổi thọ hết

Như giếng cạn lâu ngày.

Đức Phật bảo A-nan[1]:

– Đàn bò của người đồ tể này vốn cả nghìn con. Mỗi ngày ông ta đều sai người lùa bò ra ngoài thành, tìm nơi nước trong, cỏ non nuôi bò mập mạp, rồi mỗi ngày chọn một con to mập nhất đem làm thịt. Đến nay số bò bị giết đã hơn phân nửa mà những con bò còn lại không hề hay biết, vẫn cứ húc nhau, chạy nhảy, kêu rống. Vì thương đàn bò vô tri, ta mới nói bài kệ đó.

A-nan! Đâu phải chỉ có đàn bò mới như vậy, mà con người cũng thế, cứ chấp chặt vào bản ngã[2], không hiểu lẽ vô thường, tham đắm ngũ dục[3] nuôi dưỡng thân xác, thỏa mãn tâm ý, tàn hại lẫn nhau. Một khi vô thường đột ngột đến, mù mịt chẳng hay, nào khác gì đàn bò kia!

(Trích từ câu chuyện ‘Đàn bò vô tri’, phẩm “Vô thường”, kinh Pháp cú thí dụ – TT. Thiện Thuận & ĐĐ. Nguyên Trang đồng dịch. Ảnh minh họa: Internet)

 

CHÚ THÍCH:

[1] A-nan 阿難 (S: Ānanda; Cg: A-nan-da; Hd: Khánh Hỷ… ): vị đệ tử đa văn đệ nhất, một trong mười đệ tử lớn và cũng là em chú bác của đức Phật.

[2] Ngã 我: chấp thân mình có chủ tể thường trụ.

[3] Ngũ dục 五欲: năm thứ ham muốn. Đó là ham muốn của cải, ham muốn sắc đẹp thế gian, ham muốn ăn uống, ham muốn tiếng tăm, ham muốn ngủ nghỉ.