Tối ngày mùng 2 Tết, TT. Trụ trì cùng chư Tăng quang lâm về VCT 2 thuộc Long Thành, Đồng Nai niêm hương, bạch Phật khai kinh Dược Sư cầu an đầu năm cho bà con Phật tự tại địa phương. Viện Chuyên Tu 2 là cơ sở mới của bổn tự được thành lập […]

Tối ngày mùng 2 Tết, TT. Trụ trì cùng chư Tăng quang lâm về VCT 2 thuộc Long Thành, Đồng Nai niêm hương, bạch Phật khai kinh Dược Sư cầu an đầu năm cho bà con Phật tự tại địa phương.

Viện Chuyên Tu 2 là cơ sở mới của bổn tự được thành lập theo tâm nguyện của bà con Phật tử tại khu vực nơi đây. Mỗi năm đến Tết, chư Tăng câu hội đông đủ hứing dẫn quý Phật tử tín tâm nơi đây đón Tết bình an qua lời kinh tiếng kệ. Sau thời kinh, quý Phật tử dâng lời khánh tuế đầu xuân lên chư Tôn Đức, cầu nguyện một năm mới bình an phúc lạc.