Nhân dịp lễ Húy kỵ Sư Ông vào ngày 07 – 08/12 Âm lịch sắp tới, nay Ban quản trị xin gửi đến chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ Phật tử nội dung thư mời tham dự lễ Húy kỵ của Sư Ông do Thượng tọa Viện chủ Thích Thiện Thuận […]

Nhân dịp lễ Húy kỵ Sư Ông vào ngày 07 – 08/12 Âm lịch sắp tới, nay Ban quản trị xin gửi đến chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ Phật tử nội dung thư mời tham dự lễ Húy kỵ của Sư Ông do Thượng tọa Viện chủ Thích Thiện Thuận đã ấn ký.

Quý Phật tử về tham dự có nghỉ lại đêm, hoan hỷ liên hệ với thầy Thiện Trí (ĐT. 090 5071289) để được sắp xếp chu đáo.