Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, Chào mừng quý vị đến với chương trình “Theo bước chân thầy” do Viện Chuyên Tu thực hiện. Trong chương trình kỳ này, kính mời đại chúng cùng theo dõi những hình ảnh về chuyến hoằng pháp tại Canada của thầy Viện chủ Viện […]

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị,

Chào mừng quý vị đến với chương trình “Theo bước chân thầy” do Viện Chuyên Tu thực hiện. Trong chương trình kỳ này, kính mời đại chúng cùng theo dõi những hình ảnh về chuyến hoằng pháp tại Canada của thầy Viện chủ Viện Chuyên Tu.