Sáng ngày 23/6/2024, Phân ban TNAĐBD đến nấu 1.600 suất bánh canh nấm tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định, huyện Tân Uyên Bình Dương, đoàn hổ trợ thêm 30 thùng mì gói và 75 lít nước rửa chén. Tổng kinh phí: 14.495.000 VND. Chuyến đi này, Phân ban Ánh Đạo đã nhận […]

Sáng ngày 23/6/2024, Phân ban TNAĐBD đến nấu 1.600 suất bánh canh nấm tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định, huyện Tân Uyên Bình Dương, đoàn hổ trợ thêm 30 thùng mì gói và 75 lít nước rửa chén.

Tổng kinh phí: 14.495.000 VND.

Chuyến đi này, Phân ban Ánh Đạo đã nhận được sự chung sức của quý Phật tử xa gần gồm bánh canh, rau củ, đậu hủ, mì gói, nước rửa chén, tịnh tài,… tất cả đều hướng đến chia sẻ cho các bệnh nhân nữa tỉnh nữa mê tại Trung Tâm.

Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị được bình an, hạnh phúc và thuận duyên trong cuộc sống.

PBADBD