Từ thế kỷ thứ 3 TCN cho đến thế kỷ thứ 10, có ba trường phái du nhập vào Sri Lanka là trường phái Phật giáo nguyên thủy, trường phái Phật giáo đại thừa và Phật giáo kim cang thừa. Sau nhiều cuộc tranh chấp tư tưởng và trải qua những cuộc đàn áp, Phật giáo nguyên thủy tiếp thu tinh thần Phật giáo Đại thừa và hòa với nhau sử dụng tinh thần bồ tát đạo, xây dựng và thờ biểu tượng bồ tát…

Sáng ngày 27/06/2024 (22/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin – truyền thông PG tỉnh, Phó Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, trụ trì Hương Hải thiền viên đã quang lâm về giảng đường chùa Vạn Thiện chia sẻ pháp thoại cùng chư hành giả an cư.

Trong buổi học này, Thượng tọa giáo thọ tiếp tục giảng dạy về sự thịnh suy của Phật giáo trên xứ sở Sri Lanka (Tích Lan). Truyền thống đầu tiên được du nhập tới quốc đảo Sri Lanka là truyền thống Theravāda vào năm 247 trước Tây lịch, dưới sự truyền bá của Đại Đức Mahà Mahinda đã cống hiến trọn đời sống mình để tạo an lành và phúc lợi cho dân chúng nơi hải đảo tốt đẹp này. Chặng đường hoằng pháp của Đại Đức Mahinda trong suốt 48 năm luôn được các triều đại vua chúa ủng hộ và đây cũng là thời kỳ Phật giáo phát triển cực thịnh tại Tích Lan.

Từ thế kỷ thứ 3 TCN cho đến thế kỷ thứ 10, có ba trường phái du nhập vào Sri Lanka là trường phái Phật giáo nguyên thủy, trường phái Phật giáo đại thừa và Phật giáo kim cang thừa. Sau nhiều cuộc tranh chấp tư tưởng và trải qua những cuộc đàn áp, Phật giáo nguyên thủy tiếp thu tinh thần Phật giáo Đại thừa và hòa với nhau sử dụng tinh thần bồ tát đạo, xây dựng và thờ biểu tượng bồ tát. Biểu hiện là tới thế kỷ thứ 10, vua xứ Sri Lanka ra sắc dụ người nào muốn làm vua xứ này không những phải là Phật tử mà còn phải là một vị Bồ-tát, cho thấy tín tâm với Phật pháp rất sâu sắc trong lòng vua chúa và quần chúng. Phật giáo Kim cang thừa cũng được truyền bá vào Sri Lanka nhưng không thể tồn tại lâu, có thể nói người dân ở đây không chịu ảnh hưởng của mật tông. Đất nước Sri Lanka có bốn loại quốc bảo quý giá là cây bồ đề, răng Phật, xương Phật và xá lợi tóc của Phật.

Đến giai đoạn thế kỷ  thứ 11 đến thế kỷ thứ 15, Tích Lan trải qua nhiều triều đại vua chúa nhưng Phật giáo không phát triển như trước. Vào khoảng thế kỷ thứ 16 (năm 1505) tiếng súng đầu tiên của Bồ Đào Nha đánh chiếm thuộc địa Sri Lanka đem đoàn truyền giáo vào nước này là lúc Phật giáo gặp đại nạn, diễn biến công cuộc phục hưng Phật giáo sau thời kỳ này sẽ được Thượng tọa giáo thọ giảng giải chi tiết vào buổi học hạ tiếp theo.