Hôm nay đã là ngày mồng 3 tết Giáp Thìn, nhưng tại Chùa Vạn Thiện (Viện Chuyên Tu), Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn có nhiều đoàn Phật tử đến chùa Lễ Phật, cầu an đầu năm và mừng khánh tuế Thầy Tổ. Cũng trong dịp đầu năm, một số Phật […]

Hôm nay đã là ngày mồng 3 tết Giáp Thìn, nhưng tại Chùa Vạn Thiện (Viện Chuyên Tu), Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn có nhiều đoàn Phật tử đến chùa Lễ Phật, cầu an đầu năm và mừng khánh tuế Thầy Tổ.

Cũng trong dịp đầu năm, một số Phật tử đã phát tâm quy y Tam Bảo, trở thành người đệ tử Phật, và phát tâm tu tập, nương theo Thượng tọa Trụ Trì Viện Chuyên Tu để học đạo và tu đạo. Đây là một duyên lành lớn, một việc đại thiện trong những ngày đầu năm mới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Chùa Vạn Thiện trong ngày mồng 3 Tết Giáp Thìn: