GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VIỆN CHUYÊN TU Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0254 387 6947 – 0251 263 0013 Email: vienchuyentu@yahoo.com – Website: vienchuyentu.com  ———————————————————————- LỊCH HUÂN TU NĂM 2018 HUÂN TU DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH Huân tu lần 51 18/03/2018 02/02/ Mậu Tuất […]

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

VIỆN CHUYÊN TU

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0254 387 6947 – 0251 263 0013
Email: vienchuyentu@yahoo.com – Website: vienchuyentu.com
 ———————————————————————-

LỊCH HUÂN TU NĂM 2018

HUÂN TU DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH

Huân tu lần 51

18/03/2018 02/02/ Mậu Tuất
Huân tu lần 52 15/04/2018 30/02/ Mậu Tuất
Huân tu lần 53
LỄ PHẬT ĐẢN
20/05/2018 06/04/ Mậu Tuất
Huân tu lần 54 17/06/2018 04/05/ Mậu Tuất
Huân tu lần 55 15/07/2018 03/06/ Mậu Tuất
Huân tu lần 56 19/08/2018 09/07/ Mậu Tuất
LỄ VU LAN 02/09/2018 23/07/ Mậu Tuất
Huân tu lần 57 16/09/2018 07/08/ Mậu Tuất
Huân tu lần 58 21/10/2018 13/09/ Mậu Tuất
Huân tu lần 59 18/11/2018 12/10/ Mậu Tuất
Huân tu lần 60 16/12/2018 10/11/ Mậu Tuất
LỄ TỔNG KẾT
13/01/2019 08/12/ Mậu Tuất

 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHÁC

– Khóa Tu học lần thứ 7 tại Hàn Quốc: Ngày 21-22/04/2018 (06-07/03 âm lịch)
– Giỗ Tổ tại Tổ đình Long Khánh – Châu Đốc: Ngày 10-11/05/2018 (25-26/03 âm lịch)
– Khóa Tu học lần thứ 8 tại Hàn Quốc: Ngày 27-29/10/2018 (19-21/09 âm lịch)
– Lễ Húy kỵ Sư Ông khai sơn Viện Chuyên Tu: Ngày 12-13/01/2019 (07-08/12 âm lịch)

– Lễ Quy y Tam bảo được tổ chức hàng tháng trong các khóa Huân tu tại Viện Chuyên Tu. 

Thân mời Quý Phật tử về tham dự.

BBT.