LỊCH GIẢNG THÁNG 02/2023 của Thượng tọa Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 14 giờ 00 Ngày 06/02/2023 (nhằm 16/01 âm lịch) CHÙA HÀO QUANG 292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 08 giờ 00 Ngày 07/02/2023 (nhằm 17/01 âm lịch) CHÙA HÀO QUANG 292 Lạch Tray, phường […]

LỊCH GIẢNG THÁNG 02/2023
của Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
14 giờ 00
Ngày 06/02/2023
(nhằm 16/01 âm lịch)
CHÙA HÀO QUANG

292 Lạch Tray, phường Kênh Dương,
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

08 giờ 00
Ngày 07/02/2023
(nhằm 17/01 âm lịch)
CHÙA HÀO QUANG

292 Lạch Tray, phường Kênh Dương,
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

08 giờ 00
Ngày 19/02/2023
(nhằm 29/01 âm lịch)
HUÂN TU LẦN 97

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

08 giờ 00
Ngày 26/02/2023
(nhằm 07/02 âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

19 giờ 00
Ngày 26/02/2023
(nhằm 07/02 âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.