Thu, 01 / 2023 10:35 PM | Ban Biên tập

LỊCH GIẢNG THÁNG 02/2023
của Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Thời gian Địa điểm
14 giờ 00
Ngày 06/02/2023
(nhằm 16/01 âm lịch)
CHÙA HÀO QUANG

292 Lạch Tray, phường Kênh Dương,
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

08 giờ 00
Ngày 07/02/2023
(nhằm 17/01 âm lịch)
CHÙA HÀO QUANG

292 Lạch Tray, phường Kênh Dương,
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

08 giờ 00
Ngày 19/02/2023
(nhằm 29/01 âm lịch)
HUÂN TU LẦN 97

VIỆN CHUYÊN TU 2

Ấp Bình Lâm, xã Lộc An
 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

08 giờ 00
Ngày 26/02/2023
(nhằm 07/02 âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

19 giờ 00
Ngày 26/02/2023
(nhằm 07/02 âm lịch)
CHÙA PHẬT HỌC XÁ LỢI

89B Bà Huyện Thanh Quan
Phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 

Thân mời Quý Phật tử về tham dự

BBT.

Bài viết cùng chuyên mục