Ngày 15/5/2023, chư Tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu đã trở về Tổ đình Long Khánh tham dự lễ tưởng niệm Huý kỵ Hoà thượng khai sơn thượng Đồng hạ Phó, hiệu Huệ Pháp. Cố Hoà thượng lúc còn sanh tiền là bổn sư tế độ của Sư ông, người khai mở con đường […]

Ngày 15/5/2023, chư Tăng và Phật tử Viện Chuyên Tu đã trở về Tổ đình Long Khánh tham dự lễ tưởng niệm Huý kỵ Hoà thượng khai sơn thượng Đồng hạ Phó, hiệu Huệ Pháp. Cố Hoà thượng lúc còn sanh tiền là bổn sư tế độ của Sư ông, người khai mở con đường tuệ giác để từ đó bao thế hệ môn hạ Viện Chuyên Tu nương theo.

Quay về chốn tổ để thể hiện lòng hiếu thảo, tri ơn đến hoà thượng, các vị tiền bối đã giữ vững đạo phong và truyền trao trí tuệ cho các thế hệ học trò noi theo. Bên cạnh đó, Thượng toạ Trụ trì cũng đã có buổi chia sẻ giáo lí đến các Phật tử tại Tổ đình.

Đến ngày Huý kỵ chính thức, toàn thể môn hạ đệ tử đệ tôn và Phật tử Tổ đình Long Khánh tề tựu đảnh lễ cúng dường lên đại Tăng.

Sau chương trình lễ Huý kỵ, Thượng toạ Trụ trì Viện Chuyên Tu cùng chúng đệ tử đã có buổi đãnh lễ thăm hỏi đến Hoà thượng Viện chủ Tổ đình, và chụp ảnh lưu niệm.