Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mạng của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường bộ, số 16), Đức Phật liệt kê bảy điều kiện sẽ giúp ngăn chặn sự suy yếu của Tăng chúng….

Sáng ngày 05/07/2024 (30/05/Giáp Thìn), trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Chư Tôn đức Giới sư trong ban Chức sự Hạ trường quang lâm về tịnh nghiệp đạo tràng chùa Vạn Thiện để cử hành lễ Bố tát – Tụng giới lần thứ ba trong mùa an cư kiết hạ PL.2568. Kỳ bố-tát này có sự hiện diện của chư hành giả an cư gồm 111 vị Tỳ-kheo, và 8 vị Sa-di thuộc khu vực tịnh tu núi Thị Vải và thị xã Phú Mỹ.

Chư Tôn đức niêm hương bạch Phật xong, đại chúng cùng đảnh lễ Tam bảo. TT. Thích Trí Định đương vi Bố-tát sư trùng tuyên ngũ giới cho các tịnh hạnh nhơn và thập giới dành cho các chú Sa-di. Khi các Sa-di và tịnh hạnh nhơn đã lui xuống tụng đọc trường hàng luật, ĐĐ. Thích Thiện Trí đại diện tác bạch thông kiểm số lượng đại chúng. Sau đó, TT. Thích Từ Đồng trùng tuyên lại tỳ-kheo giới bổn, chúng tăng cùng lắng lòng thính giới.

Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mạng của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường bộ, số 16), Đức Phật liệt kê bảy điều kiện sẽ giúp ngăn chặn sự suy yếu của Tăng chúng. Trong đó có nêu rằng: “nếu chúng Tỳ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau; nếu chúng Tỳ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết” thì Tăng chúng sẽ được hưng thạnh không bị suy giảm.

Mỗi lần được nghe trùng tuyên giới pháp là một lần hành giả cảm nhận như đức Phật đang hiện diện với đầy đủ từ bi và trí tuệ, cũng là thời khắc quý giá để hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, khắc phục những khiếm khuyết và hạn chế trong việc hành trì giới luật.

Buổi lễ Bố-tát tụng giới kết thúc bằng thời tụng Bát-nhã tâm kinh và hồi hướng. Chư Tôn đức hành giả an cư đã nhóm họp và giải tán trong sự hòa hợp, thanh tịnh.