Sáng ngày 29/4/2023, vào lúc 5h sáng, chư Tôn đức trong Ban tổ chức và chư hành giả tham dự đã vân tập về chánh điện cùng tham dự khoá lễ hô canh toạ thiền và sám hối Hồng danh. Khoá lễ diễn ra thanh tịnh và trang nghiêm đã tạo nguồn năng lượng chánh […]

Sáng ngày 29/4/2023, vào lúc 5h sáng, chư Tôn đức trong Ban tổ chức và chư hành giả tham dự đã vân tập về chánh điện cùng tham dự khoá lễ hô canh toạ thiền và sám hối Hồng danh.

Khoá lễ diễn ra thanh tịnh và trang nghiêm đã tạo nguồn năng lượng chánh niệm và an lạc tràn đầy cho quý hành giả trong ngày đầu tu học.