Ngày 19/03/2023 Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc khu vực: miền Nam JinJu đã vân tập về chùa Hộ Quốc số: 626-71, Namgang-ro Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea, tổ chức tụng kinh và phóng sanh. Được sự cho phép của Hoà thượng trụ trì chùa Hộ Quốc, 13 giờ các Phật […]

Ngày 19/03/2023 Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc khu vực: miền Nam JinJu đã vân tập về chùa Hộ Quốc số: 626-71, Namgang-ro Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea, tổ chức tụng kinh và phóng sanh.

Được sự cho phép của Hoà thượng trụ trì chùa Hộ Quốc, 13 giờ các Phật tử đã vân tập về chùa, đúng 13 giờ 30 các Phật tử đã trang nghiêm trước chánh điện với thời khoá tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn để cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.

Sau thời khoá tụng kinh chúng con đã đi chợ mua cá phóng sinh 20 kg cá trạch cùng với rùa và ba ba bên bờ sông Nam. Lần nào cũng vậy cứ mỗi lần chúng con thả cá lóc, cá trạch, rùa và ba ba dường như chúng muốn cảm ơn người thả nên không chịu bơi đi ngay, có con bơi đi rồi lại quay đầu lại. Khi đó các Phật tử đều rất vui. chúng con luôn cảm thấy hạnh phúc vì được Sư Phụ TT. Thích Thiện Thuận, Thầy tổng điều phối ĐĐ. Thích Thiện Hưng, luôn quan tâm, chỉ dạy, động viên, khích lệ chúng con tu học. Chúng con nguyện đem công đức tu tập hồi hướng cho Sư Phụ cùng Thầy luôn được dồi dào sức khoẻ, mạng vị bình an mãi là con đò cho chúng con nương tựa trên con đường tu học ở hiện tại và vị lai. Khoá tu tại khu vực đã diễn ra thành công viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể các Phật tử tham gia.

Số tiền phóng sinh của khu vực Miền Nam Jiuju là : 530.000 won (Năm trăm ba mươi ngàn won).

Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khoá tu lần sau.

Tin : Diệu Quán, ảnh Phạm Thị Phương