Thưa quý Phật tử thân mến! Quý Thầy xin cập nhật danh sách đăng ký các quầy hàng tham gia “Phiên chợ Quê hương” vào ngày 21/01/2024 (nhằm ngày 11/12/Quý Mão) tại Viện Chuyên Tu, ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. BBT

Thưa quý Phật tử thân mến!

Quý Thầy xin cập nhật danh sách đăng ký các quầy hàng tham gia “Phiên chợ Quê hương” vào ngày 21/01/2024 (nhằm ngày 11/12/Quý Mão) tại Viện Chuyên Tu, ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

BBT