Sau hơn một tuần lễ chuẩn bị mọi việc, từ dọn rác, sửa lại giảng đường vốn bị nắng mưa đã xuống cấp, quyét dọn khu giảng đường, chuẩn bị các vật dụng cần thiết,… đến nay dường như đã hoàn tất 90%, mọi việc được quý thầy sắp xếp khoa học, từ khâu Trang […]

Sau hơn một tuần lễ chuẩn bị mọi việc, từ dọn rác, sửa lại giảng đường vốn bị nắng mưa đã xuống cấp, quyét dọn khu giảng đường, chuẩn bị các vật dụng cần thiết,… đến nay dường như đã hoàn tất 90%, mọi việc được quý thầy sắp xếp khoa học, từ khâu Trang trí hoa của nhóm hoa Tâm Việt, quý Phật tử các nơi về xỏ hoa lài, Quý thầy trực tiếp sắp xếp và chỉ đạo. Thành quả đạt được là ba lễ đài thật trang nghiêm hoành tráng dâng lên cúng dường Đức Phật sơ sinh. Tất cả đã sẵn sàng cho buổi lễ tắm Phật sáng mai, ngày 12/05/2024 (Nhằm ngày 05/04/AL).

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị:

BBT