Theo truyền thống trước giờ giao thừa đón mừng năm mới Giáp Thìn, đại chúng Viện Chuyên Tu đã câu hội về tháp Tịch Quang – nơi tôn thờ nhục thân Sư ông Viện chủ đảnh lễ, nhiễu tháp nhằm tưởng niệm công ơn sâu dày của Ân sư.

Theo truyền thống trước giờ giao thừa đón mừng năm mới Giáp Thìn, đại chúng Viện Chuyên Tu đã câu hội về tháp Tịch Quang – nơi tôn thờ nhục thân Sư ông Viện chủ đảnh lễ, nhiễu tháp nhằm tưởng niệm công ơn sâu dày của Ân sư.