Hôm nay, ngày mồng 8 Tết Giáp Thìn, chư Tăng cùng đông đảo Phật tử đã đến viếng chùa, lễ Phật và mừng khánh tuế Thượng tọa Trụ trì. Dưới đây là một số hình ảnh của các đoàn chư Tăng và Phật tử đến viếng chùa ngày hôm nay:

Hôm nay, ngày mồng 8 Tết Giáp Thìn, chư Tăng cùng đông đảo Phật tử đã đến viếng chùa, lễ Phật và mừng khánh tuế Thượng tọa Trụ trì. Dưới đây là một số hình ảnh của các đoàn chư Tăng và Phật tử đến viếng chùa ngày hôm nay: