Sáng ngày 5/7/2024 (nhằm ngày 29/3/Giáp Thìn)), tại chùa Vạn Thiện (Viện Chuyên Tu), TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra lễ Bố tát – Tụng giới. Dịp này, có 98 vị Tỳ-kheo, và 6 vị Sa-di thuộc khu vực tịnh tu núi Thị Vải và thị xã Phú Mỹ đã đến […]

Sáng ngày 5/7/2024 (nhằm ngày 29/3/Giáp Thìn)), tại chùa Vạn Thiện (Viện Chuyên Tu), TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra lễ Bố tát – Tụng giới. Dịp này, có 98 vị Tỳ-kheo, và 6 vị Sa-di thuộc khu vực tịnh tu núi Thị Vải và thị xã Phú Mỹ đã đến tham dự lễ Bố tát.

 

Đức Phật dạy rằng: “Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ”, nghĩa là giới luật mà Đức Phật đã chế định, nếu ngày nào còn có chư Tăng hành trì, thì ngày đó Phật pháp còn hưng thịnh tại thế gian. Phật pháp còn hưng thịnh thì chúng hữu tình còn được chiếu soi bởi ánh sáng giải thoát nhiệm mầu. Do đó, việc chư Tăng cùng nhau tụng đọc lại giới luật và nhắc nhỡ nhau gìn giữ tinh nghiêm giới luật nghi là điều quan trọng của Tăng đoàn, dù ở bất cứ nơi đâu. Một vị tỳ kheo nghiêm trì giới luật sẽ là viên ngọc quý giữa đời thường này, bởi vì vị tỳ kheo đó sẽ khéo độ mình và độ người đến bờ an vui.

Sau phần lễ Phật khai kinh, đại chúng cùng an tọa trang nghiêm theo thứ tự trước sau đúng luật nghi. Bắt đầu buổi lễ là phần tụng đọc giới luật dành cho các vị Sa di và ngũ giới. Tiếp theo là phần tụng giới Tỳ kheo, một vị đại diện tụng, chúng tăng cùng lắng nghe giới.

Buổi Lễ Bố tát – Tụng giới đã khép lại trong tình thần hòa hợp, an vui của toàn thể đại chúng.

Viện Chuyên Tu