Tổng hợp

TÌNH PHÁP LỮ
Wed, 07 / 2017 3:37 PM
       Sáng ngày 19/7/2017, Thượng tọa trụ trì Thích Thiện Thuận đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử đến chùa Vạn Thiện để cúng dường Trai Tăng cho 100 v[...]