Thông báo

MÁI ẤM ÁNH ĐẠO MÁI ẤM ÁNH ĐẠO
Tue, 05 / 2017 2:01 PM
Sau một thời gian thăm hỏi các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại địa bàn huyện Long Thành, Ban Thiện nguyện Ánh Đạo Viện Chuyên Tu dưới sự chỉ đạo của T[...]
Thông báo đính chính các trang cá nhân
Sat, 02 / 2015 5:24 PM
Gần đây trên cộng đồng mạng internet có xuất hiện những trang cá nhân (facebook,…) có tên Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện Chuyên Tu và hình ảnh [...]