Thông báo

Cúng dường Trường Hạ 2018 Cúng dường Trường Hạ 2018
Mon, 07 / 2018 2:21 PM
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ NĂM 2018 ————————————————————— Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Quý bà con Phật tử gần xa. Vào[...]
TIN BUỒN TIN BUỒN
Wed, 02 / 2018 6:40 PM
TIN BUỒN NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Đạo tràng Viện Chuyên Tu và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: – Phật tử: LÊ VĂN LỢI – Pháp[...]
Thông Báo Thông Báo
Thu, 02 / 2018 2:55 PM
V/v THÀNH LẬP PHÂN BTN ÁNH ĐẠO – VŨNG TÀU. Được sự chứng minh và hứa khả của TT. Thích Thiện Thuận, chứng minh BTN Ánh Đạo, trụ trì Viện Chuyên [...]
Chương trình đón xuân Mậu Tuất Chương trình đón xuân Mậu Tuất
Wed, 01 / 2018 11:15 PM
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính thưa Quý Bà con Phật tử, Để gìn giữ truyền thống đón Tết cổ truyền người Việt Nam trên tinh thần kế thừa và p[...]