Thông báo

Lịch thuyết giảng tháng 7 – 2019 Lịch thuyết giảng tháng 7 – 2019
Fri, 06 / 2019 10:48 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 7/2019 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 14 giờ 00 Ngày 06/07/2019 (nhằm 04/06 âm lịch) Khóa tu mùa hè NIỆM PHẬT ĐƯỜN[...]
Lịch thuyết giảng tháng 12 – 2018 Lịch thuyết giảng tháng 12 – 2018
Fri, 11 / 2018 11:45 AM
LỊCH GIẢNG THÁNG 12/2018 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 08 giờ 00 Ngày 02/12/2018 (nhằm 26/10 âm lịch) CHÙA HỘI AN Thành phố mới tỉ[...]