Thông báo

LỊCH GIẢNG THÁNG 03/2023 LỊCH GIẢNG THÁNG 03/2023
Wed, 03 / 2023 10:19 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 03/2023 của Thượng tọa Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 08 giờ 00 Ngày 06/03/2023 (nhằm 15/02 âm lịch) CHÙA HÀO QUANG 292 Lạ[...]
LỊCH GIẢNG THÁNG 02/2023 LỊCH GIẢNG THÁNG 02/2023
Thu, 01 / 2023 10:35 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 02/2023 của Thượng tọa Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 14 giờ 00 Ngày 06/02/2023 (nhằm 16/01 âm lịch) CHÙA HÀO QUANG 292 Lạ[...]
LỊCH GIẢNG THÁNG 9 – 2022 LỊCH GIẢNG THÁNG 9 – 2022
Sat, 09 / 2022 9:12 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 9/2022 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 08 giờ 00 Ngày 18/09/2022 (nhằm 23/08 âm lịch) HUÂN TU LẦN 93 VIỆN CHUYÊN TU[...]
LỊCH GIẢNG THÁNG 8 – 2022 LỊCH GIẢNG THÁNG 8 – 2022
Mon, 08 / 2022 7:06 PM
LỊCH GIẢNG THÁNG 8/2022 của TT. Thích Thiện Thuận Thời gian Địa điểm 08 giờ 00 Ngày 07/08/2022 (nhằm 10/07 âm lịch) LỄ MÃN HẠ – TỰ TỨ Trườn[...]
CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 2022 CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 2022
Tue, 07 / 2022 5:53 AM
Kính thưa Quý Phật tử xa gần! Ban Tổ chức xin thông báo chương trình cúng dường trường hạ năm 2022. Được sự chứng minh và hứa khả của TT. Thích Thiện [...]
THƯ PHÂN ƯU THƯ PHÂN ƯU
Sun, 05 / 2022 9:15 PM
Chân dung Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022)   [...]
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG HUÂN TU NĂM 2022 THÔNG BÁO KHAI GIẢNG HUÂN TU NĂM 2022
Sun, 02 / 2022 10:03 PM
  THÔNG BÁO V/v Khai giảng Đạo tràng Huân tu năm 2022 —————————————————— NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính thưa Quý Bà con Phật tử, Đại dịch Cov[...]