Thiện nguyện Ánh Đạo

BTN Ánh Đạo trao cầu tại An Giang BTN Ánh Đạo trao cầu tại An Giang
Wed, 09 / 2018 6:24 AM
Ngày 10/09/2018 từ rất sớm đoàn đã rời khỏi nơi nghỉ đến xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để bàn giao cây cầu bề ngang 3 m dài gần 50 m, k[...]
Cúng dường Trường Hạ 2018 Cúng dường Trường Hạ 2018
Mon, 07 / 2018 2:21 PM
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ NĂM 2018 ————————————————————— Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Quý bà con Phật tử gần xa. Vào[...]